avg bewustwording

Vind u het ook belangrijk dat uw medewerkers bewust om kunnen gaan met wat privacy voor uw organisatie betekent?

Privacy is een waarde die er voor zorgt dat we in vrijheid kunnen leven en gelukkig kunnen zijn.

D.m.v. het spelen van teamgames variërend van een dagactiviteit tot een paar uur bereikt u bewustwording bij uw collega’s.

De privacywetgeving verplicht ons de vrijheid van de kinderen te garanderen. Wij zorgen dat uw personeel reflectief en creatief bewust is van wat dit voor uw organisatie betekent. De games stimuleren eigenaarschap, verantwoordelijkheid en initiatief van uw medewerkers.

Medewerkers zijn in staat om de AVG toe te passen in de praktijk. Ze leren om beargumenteerde keuzes te maken.

Wat zeggen onze deelnemers:

“Tot op de dag van vandaag zie ik bewustwording terug in het gedrag van onze teamleden”. 

“Ik wist niet dat een onderwerp als AVG ook zo leuk kon zijn”!

https://www.youtube.com/watch?v=ANMdm1-NbGY