Producten

Gamification als innovatietool

Heb je een thema in jouw organisatie wat om innovatie vraagt? Hoe kun je zorgen voor betrokkenheid en bewustwording van je team?

ROOM4it heeft een game ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van de 21e eeuwse vaardigheden. 

Hart voor privacy

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet in. Veel organisaties zij druk bezig om alle organisatorische en technische maatregelen te nemen die nodig zijn. Hoe is dit voor de medewerkers in de organisatie? Met deze game wordt een beroep gedaan op eigenaarschap en betrokkenheid van de medewerker. 

Design thinking 

In dit tekstgebied kunt u een alinea over deze dienst schrijven. U kunt hier eventueel voorbeelden geven van de dienst en wie er gebruik van zou kunnen maken.