Teamcoaching

Opbrengst

De opbrengst is dat de samenwerking binnen jullie team te versterkt wordt.

Het resultaat van een team is sterk afhankelijk van de zichtbare en onzichtbare dynamiek van het team. Het behalen van resultaten is leuker en efficiënter als er beter wordt samengewerkt. Hoe maken jullie onderlinge patronen van het team zichtbaar? En hoe gaan jullie om met conflicten tussen collega’s?

 

Inhoud

 De volgende aandachtsgebieden komen aan de orde:

 

 • Jullie hebben inzicht gekregen in uw rol en verantwoordelijkheden als teamlid
 • Jullie kunnen groepsdynamische patronen herkennen en beïnvloeden
 • Jullie kunnen effectief interventies uitvoeren met uw team
 • Jullie weten binnen jullie team gezamenlijk eigenaarschap te ontwikkelen
 • Hoe gaan jullie om met conflicten tussen collega’s?
 • Hoe gaan jullie om met weerstanden in het team?
 • Hoe krijgen jullie meer eenheid in het team?
 • Hoe zorgen jullie er voor dat mensen meer en beter met elkaar samenwerken en communiceren?
 • Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie meer verantwoordelijkheid nemen voor de hele school?
 • Hoe lossen jullie bestaande conflicten op?
 • Hoe kunnen jullie op een betere manier omgaan de werkdruk?

 

Doelgroep

Teams binnen organisaties die de samenwerking willen verbeteren of versterken.

 

Kosten

Op basis van offerte.

Locatie

Teamcoaching wordt op locatie gegeven.

Advies

ROOM4it heeft ruime ervaring met het adviseren van onderwijsinstellingen met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en/of de organisatie. Het gaat hierbij om implementatie- en/of verbeter/ontwikkeltrajecten. ROOM4it draagt zorg voor visie- en planvorming, innovatie, ontwikkeling en verbetering.

 

Inhoud

Als bestuurder of schoolleider heb je regelmatig te maken met complexe vraagstukken die ogenschijnlijk de focus afhouden van jullie opdracht. Onze advisering biedt jullie deskundige begeleiding en oplossingen en helpt je zo koers- en resultaatgericht te handelen.  Wij doen dit door jullie te helpen te helpen bij het sturen vanuit betekenis; om vanuit een duidelijke visie op onderwijs ‘eigen-wijze’ keuzes te maken en die bepalend te laten zijn voor de wijze waarop het onderwijs wordt ingericht. Kortom, van denken naar doen.Onze benadering is altijd integraal van opzet; wij zijn gericht op mens, proces en resultaat. Niet gericht op één onderdeel, maar gericht op verbetering, ontwikkeling en versterking van het onderwijs en de organisatie. Opdrachten die wij uitvoeren  zijn op maat gesneden.De adviseurs van ROOM4it hebben ervaring op het gebied van:

 • Strategie- en beleidsontwikkeling;
 • Missie- visie- en identiteitstrajecten;
 • Inrichten kwaliteitszorg: visiegericht en cyclisch inrichten van kwaliteitszorg, Resultaatgericht werken en inzetten en ontwikkelen van kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten

Doelgroep

Bestuurders en schoolleiders die de kwaliteit van hun onderwijs en de organisatie willen verhogen.

 

Kosten

Op basis van offerte.

 

Locatie

In overleg.