1.1.1 Startopdracht – Golden Circle van Simon Sinek

Om meer zicht te krijgen op het waarom van waar jullie het voor doen krijg je de volgende opdracht om te maken. 
Je kent vast de Golden Circle van Simon Sinek.

Deze cirkels maken het onderscheid tussen het ‘waarom’ (de missie), het ‘hoe’ (onze visie) en de ‘wat’(alle activiteiten die hieruit voortvloeien. De kracht zit er in om als organisatie sowieso een gezamenlijk ‘waarom’ te formuleren, waaraan iedereen graag een bijdrage wil leveren. Van daaruit werk je aan een gemeenschappelijke visie op zelfsturing en hoe je daaraan vorm geeft.

Beantwoord de volgende vragen:

  1. Waarom? Waar doen we het voor als organisatie? Waarom willen we meer zelfsturing in onze organisatie? Of waarom vinden wij dat de leerling en de professional meer centraal moet staan in al het geen we doen? Waarom willen we teams meer ruimte geven? Wat heeft dit te maken met zaken als kwaliteit, innovatie, snelheid, werkplezier, zingeving, efficientie, kosten, etc. Vervolgens kun je je informatie formuleren in zinnen als: ‘Wij gaan voor..’ of ‘Wij geloven dat…’
  2. Hoe? Hoe positioneren we de teams? Hoe geven we professionals meer ruimte? Hoe ‘geven we leiding’ aan zelfsturende professionals en teams? Hoe geven we het veranderproces vorm?
  3. Wat? Wat leveren de teams op? Met welke activiteiten starten we als team? Welke stappen zijn nodig om onze teams beter onderling te laten samenwerken?

En als laatste: Is het verhaal wat je hierboven geschreven hebt welgemeend en goed doorleeft bij het management? Wanneer de overtuiging er is dat medewerkers grotendeels toch geen verantwoordelijkheid (willen) nemen of niet kunnen samenwerken zonder hiërarchische sturing, dan sijpelt die twijfel vroeg of laat door in de organisatie. Mogelijk met contraproductief handelen van het management, leidinggevenden en de professional tot gevolg. 

Voer hierover indien nodig een gesprek met het management team.