1.3.9 Eindopdracht module Werken in teams en zelfsturing

  1. Hoe vullen professionals elkaar in het team?

  1. Wat is de ervaring van het team? 

  1. Zijn er voldoende skills? En is er voldoende ervaring?

  1. Hoe zijn de rollen en taken vertegenwoordigd binnen het team?

  1. Hoe zit het met de leeftijdsopbouw in het ene team ten opzichte van het andere?

  1. Hoe zijn de voorkeurstijlen vertegenwoordigd? 

  2. Denk aan communicatiestijlen, persoonlijkheidsvoorkeuren?