1. Drie redenen

  1. Drie redenen: als het gezamenlijke verlangen is om meer vanuit zelfsturing en eigenaarschap samen te werken, kun je in het uitwerken van deze visie ieder teamlid of professional drie redenen laten bedenken waarom hi vindt dat er meer zelfsturing een goed idee is voor de organisatie. Vervolgens licht iedereen om beurten zijn redenen toe. Daarna kijk je samen waar de overeenkomsten en verschillen zitten. Is het een veelzijdige lijst? Worden er verschillende elementen benoemd? Of is het een wat eendimensionaal ingestoken? Wordt het ook breed gedragen? 

Je kunt bovenstaande aanpak ook uitbreiden over verschillende stakeholders. Oftewel: wat zijn de belangrijkste effecten voor bijvoorbeeld de leerlingen, de medewerkers, de directie, de maatschappij, de DMR etc. Zet eens op een rij waarvan je allemaal blij wordt met betrekking tot zelfsturing.  Werk samen uit waarvan leerlingen blij worden. Dan heb je al heel wat bouwstenen voor je visie. En als er weinig output loskomt, is de vraag interessant of meer zelfsturing ├╝berhaupt wel wenselijk is.