Analyseer 2 situaties en luister naar je gedachtestromen

Oefening: Ik heb de gedachte dat… 

Deze oefening is er op gericht je bewust te worden van je gedachten en om regelmatig te oefenen met het defuseren van gedachten. Dus er uit stappen en er naar te kijken en ze te zien voor wat ze zijn: klanken, stukjes taal, verhalen, woorden, gebeurtenissen in je hoofd. 

  1. In welke situaties vind jij het lastig om nee te zeggen? Haal vandaag een situatie terug in je gedachten waarin je het nog niet zo gemakkelijk vond om “nee” te zeggen.
  2. Sluit je ogen; Waar ben je dan? Wat zie je dan? Wat hoor je dan? 

 1. Registreer welke gedachten je hebt.

 2. Speel de gedachte opnieuw af met het zinnetje ervoor: Ik heb de gedachte dat…

 3. Speel de gedachte opnieuw af met het zinnetje er voor: Ik merk op dat ik de gedachte heb dat… 

4. Richt je aandacht vervolgens op dat wat je aan het doen bent, let op je zintuigen.

Wat voel je? Wat hoor je? Wat proef je? Wat zie je? Wat ervaar je?

Schrijf dit op…