De stad van Axen met ankerplaten ervaren

De stad van Axen

bekijk eerst:

Om jou te laten ervaren hoe in de twee situaties die je hebt geanalyseerd jij jouw posities inneemt, doen we deze oefening.

De stad van Axen is door Ferdinand Cuvelier in het gelijknamige boek beschreven in de zeventiger jaren van de vorige eeuw . Hij beschrijft een metaforische stad, waarin zes wijken zijn opgenomen: de zes Axen. In deze wijken wonen mensen bijeen met bepaalde eigenschappen die enkel in die wijk voorkomen. Elke wijk heeft een naam en een totemdier, waarnaar deze wijk ook genoemd is. De namen van de totemdieren helpen om de specifieke eigenschappen van de mensen die zich in deze wijk het best of prettigst voelen te onderscheiden. De zes wijken zijn gelegen rondom het centrale plein. De namen van de wijken zijn: 

Je hebt het introductiefilmpje gekeken.
Leg de ankerplaten van de dieren op de juiste plaats op de grond in de cirkel.
Haal de situatie terug die je analyseerde.
Ga op de ankerplaat staan van het dier wat jij zelf liet zien op dat moment.

Stel jezelf de vraag: Wat hoorde ik, wat voelde, wat zag ik? 

Schrijf dit op:
Ga nu op de ankerplaat staan van het dier wat de ander liet zien.
Stel jezelf de vraag: Wat hoorde ik, wat voelde, wat zag ik? 

Schrijf dit op:
Welke inzichten levert dit jou op?
Later komen we terug op deze ankerplaten bij het kiezen van nieuwe overtuigingen.