Instructies test je eigen communicatiestijl

  • Denk na over uiteenlopende situaties waarin jouw wensen verschillen van die van iemand anders. Hoe reageer je gewoonlijk in zulke situaties?
  • Vul de test in voor je communicatiestijl in werksituaties.
  • In de test staan paren beweringen die mogelijk gedrag in die situaties beschrijven. Omcirkel van ieder paar A of B, welke bewering het meest typerend is voor je eigen gedrag in je werk.
  • In een aantal gevallen zal noch de A- noch de B-bewering erg kenmerkend zijn voor jouw gedrag; kies dan de bewering die het dichtst bij je eigen gedrag ligt.