Oefening

Positieve leerervaringen uit jouw verleden

Met deze simpele oefening kun jij positieve leerervaringen terughalen uit verschillende gebeurtenissen in jouw leven. Je wordt je meer bewust wat je hebt geleerd uit diverse gebeurtenissen. Want je leert niet van de gebeurtenis zelf, maar van de leerervaring uit de gebeurtenis. Zelfs een negatieve gebeurtenis, kan zo toch een positieve leerervaring bevatten! En vervolgens ga je jouw doelen met bijbehorende iDo’s bepalen richting de toekomst.

  1. Bepaal eerst hoe de tijdlijn loopt vanaf het moment van je geboorte; bepaal je waar het NU is en dus waar het verleden en de toekomst is.
  2. Leg de tijdlijn uit op de grond met behulp van draad.
  3. Stap in het nu: overzie het verleden, overzie de toekomst. 
En loop terug naar het begin van je tijdlijn, naar het moment van je geboorte.
  4. Markeer nu met behulp van papiertjes de 5 belangrijkste gebeurtenissen in je leven uit het verleden. Schrijf hierbij de positieve leerervaringen uit deze 5 gebeurtenissen afzonderlijk op de papiertjes en leg ze op je tijdlijn. Begin bij je vroegste ervaring en start vanaf je geboorte.
 En loop zo richting het ‘NU’.
  5. Loop vervolgens vanuit het ‘NU’ achterwaarts terug over de tijdlijn naar het verleden (dus met het gezicht richting 
de toekomst) tot je weer aan het begin staat van je tijdlijn, bij het moment van de geboorte.
  6. Loop opnieuw over je tijdlijn, in de richting van het ‘NU’,
terwijl je alle positieve leerervaringen met je meeneemt (raap de papiertjes op).
  7. Stap in het ‘NU’ en overzie de toekomst.
  8. Neem jouw droomambitie in gedachten en schrijf de 5 doelen die jij in de toekomst bereikt wilt hebben op papiertjes (kernwoord of symbool) en markeer daarmee de momenten waarop je dit bereikt 
wilt hebben door de papiertje op je tijdlijn te leggen.
  9. Loop vanuit het ‘NU’ over de tijdlijn steeds verder de toekomst in. Sta stil bij elk doel, leef je in en sla dit op in je geheugen.
  10.  

Keer je aan het eind van de tijdlijn om, loop terug naar het ‘NU’ en raap je doelenbriefjes op.