Reactie op je innerlijk dialoog

  • Wat is het belangrijkste inzicht dat je meeneemt uit deze innerlijke dialoog?
  • Wat heeft deze innerlijke dialoog emotioneel met je gedaan?
  • Waar voel je dat fysiek in je lijf?
  • Wat neem je je qua gedrag voor naar aanleiding van deze innerlijke dialoog?
  • Heb je behoefte aan steun of ondersteuning in je omgeving? Zo ja, van wie? En wat ga je doen om dit voor jezelf te organiseren?