Scores van het Thomas Kilmann Instrument

Thomas Kilmann Instrument Test je eigen communicatiestijl

Noteer het totaal aantal omcirkelde letters in iedere kolom