Theorie innerlijke wijsheid

Wat is Innerlijke Wijsheid?

We zijn allemaal geboren met een innerlijke wijsheid, een intuïtie. Velen van ons zijn zich hier amper van bewust, onze maatschappij is vooral gericht op het opdoen van feitelijke kennis en leven en beslissen vanuit ons verstand. We zijn onze intuïtie en de wijsheid hiervan een

beetje uit het oog verloren. Soms echter luisteren we er intuïtief nog naar, bijvoorbeeld het innerlijke weten dat jou zegt dat het beter is nu niet door dat donkere steegje te gaan lopen. Je gaat mee in deze ingeving en besluit iets om te lopen. Een dag later lees je in de krant dat er die avond iemand in dat steegje is overvallen. Jouw intuïtie had het bij het goede einde, jouw ratio zou dit hebben weggewuifd. Wellicht heb je zelf dit soort ervaringen ook meegemaakt. Of kun je je herkennen in de beslissingen die je genomen hebt waar je dan achteraf van zei ”dat was niet zo verstandig, maar ik heb mij laten meesleuren in de emotie van dat moment”, of “dat voelde niet zo goed maar de feiten wezen uit dat het toch het juiste was”. Vaak weten we dan ook achteraf dat het “juiste” antwoord of de “juiste” beslissing, er een was die we altijd diep in onszelf al hebben geweten, maar waar we niet naar hebben geluisterd.

We hebben gekeken naar onze gedachten, onze emoties en lichamelijke gewaarwordingen. Maar hoe zit het met onze intuïtie, ons “buik gevoel”? Hoe plaatsen we deze innerlijke wijsheid binnen dit geheel?

Laten we even terugblikken om vervolgens te kijken hoe dit in elkaar past. We hebben gezien dat we denkers hebben en gevoelsmensen, door ratio gedreven of door emotie gedreven mensen. Daar waar het niet in balans is, daar ontstaan de problemen.

Ben jij iemand die vaak impulsief door emotie gedreven beslissingen neemt of ben je juist iemand die heel voorzichtig is met het nemen van beslissingen en alles zorgvuldig rationeel afweegt om maar geen risico te hoeven nemen? Voor het eerste type, de gevoelsmens, kan het nemen van beslissingen gebaseerd op emoties (vaak overweldigende emoties) een valkuil zijn. Het is heel moeilijk om goede beslissingen te nemen wanneer je emoties intens, onbeheersbaar of onredelijk zijn. Het tweede type, de denker, die voor de rationele benadering gaat, komt er ook achter dat dit nog wel eens verkeerd uit kan pakken. Het lijkt misschien in eerste instantie een veiligere manier van beslissingen nemen, maar een beslissing nemen puur op basis van analyse, feiten en “logisch” nadenken leidt ook vaak tot problemen. Te veel rationeel denken kan dus ook tot ongezonde beslissingen leiden. Zowel voor de emotionele als rationele mens is het in evenwicht brengen van gevoelens en ratio vaak erg moeilijk.

De oplossing tot het bereiken van evenwicht is het leren inzetten van onze innerlijke wijsheid. Als we vanuit onze innerlijke wijsheid beslissingen nemen waarbij we zowel onze rationele gedachten (feiten) als onze emoties niet uitsluiten, deze in evenwicht brengen, ontstaan de beste beslissingen. Uiteindelijk ben jij het die jouw beslissingen moet nemen en is het volledig aan jou om te kiezen hoe jij wilt leven, welke gedachten jij wilt geloven, of je wel of niet emoties wegdrukt of je eraan vastklampt etc.

Ik wil je vooral niets opleggen, ik wil alleen maar uitnodigen om het voor jezelf eens te onderzoeken en wellicht kun je wat met deze tips en adviezen en levert het je wat op.