Theorie

Overtuigingen zijn (onbewuste) generalisaties over…

 • oorzaken;
 • bedoelingen;
 • betekenissen;
 • vergelijkingen;
 • waardeoordelen;
 • grenzen;
 • en beperkingen.

…Met betrekking tot:

 • de wereld om ons heen;
 • specifiek gedrag;
 • capaciteiten;
 • waarden;
 • identiteit;
 • en zingeving.

Zie je dat er verschillende soorten overtuigingen kunnen zijn? Namelijk…

 • op oppervlakkig niveau: omgeving, vaardigheden en gedrag;
 • en op kern-niveau: waarden, identiteit en zingeving.

Voorbeelden van (beperkende, negatieve) overtuigingen

Voorbeelden van beperkende overtuigingen zijn:

 • Ik kan mijn dromen niet navolgen want ik ga er misschien in falen.
 • Ik zie er niet mooi uit, ik kan niet presenteren voor groepen.
 • Wat ik te zeggen heb is niet belangrijk.
 • Het is al te laat… Er is toch niks wat ik kan doen…
 • Ik ben een slachtoffer.