Waarnemingspositie 2

Waarnemingspositie 2: Vanuit de ander

Hoe zou jouw partner naar diezelfde situatie kijken? Visualiseer je eens dat je de ‘jas’ van je partner aantrekt. Je ziet de situatie nu door zijn/haar ogen. Je hoort wat hij/zij hoort. Je ziet wat hij/zij ziet op het moment dat jullie in het conflict zitten.

Als je dit écht goed wilt doen, probeer dan ook te voelen welke emoties je partner voelt en/of welke gedachten hij of zij daarbij heeft. Merk maar eens op welke nieuwe informatie je ontvangt door je wezenlijk te verdiepen in de gedachten, gevoelens en perspectief van de ander. Wat begrijp je nu beter over je partner?