Waarnemingspositie 3

Waarnemingspositie 3: Meta-positie

Neem zowel jouw informatie mee over de situatie, als de informatie die je vergaard hebt vanuit je partner. Beeld je nu in dat jij een objectief punt in de ruimte bent, zoals een lamp, een punt op de muur of de tafel die tussen jullie in staat. Visualiseer nu dat jij de ‘jas’ aantrekt van dit objectieve punt. Jij belichaamt nu dit objectieve punt.

Hoe kijkt dit objectieve punt eigenlijk naar de situatie? Wat zie, voel, hoor of ervaar je daarbij? Welke inzichten heeft dit objectieve punt vergaard, door te kijken naar beide personen? Wat verrast je? Wat begrijp je nu opeens over de situatie? Misschien zie je zelfs een oplossing voor jullie conflict! Dan wordt de ruzie met je partner ook direct opgelost.

Deze NLP-oefening zorgt ervoor dat we via een andere bril naar de situatie kijken. Zoals je ziet, geeft dat vaak heel veel nieuwe informatie! We krijgen een beter overzicht als we vanuit meerdere posities kunnen waarnemen, zien en begrijpen. Ook merken we dan beter op wat wijzelf, de ander en de situatie nodig hebben. We begrijpen elkaar beter, omdat we nu eigenlijk pas echt luisteren.

Mooi hè! Door die flexibiliteit kunnen we optimaal naar de situatie kijken. Dan kun je je voorstellen dat ruzies met anderen zo sneller en gemakkelijker worden opgelost. Conflicten vervagen en de verbinding wordt hersteld!