Wat is een overtuiging?

Overtuigingen bepalen wat we als een oorzaak van een ervaring dus wat we als de ‘waarheid’ zien, en welke betekenis we hieraan geven. Iedereen heeft een eigen waarheid gebaseerd op datgene wat iemand heeft meegemaakt en welke betekenis hij hieraan heeft gegeven, waardoor de waarheid niet bestaat. Iedereen heeft zijn eigen waarheid.

In plaats van objectief waar te nemen van wat er is in het hier en nu, evalueren we onbewust hetgeen er is, aan de hand van eerdere ervaringen en gevormde overtuigingen. Dit vormt onze persoonlijke bril waardoor we naar de wereld kijken en waardoor we ons eigen beeld van de werkelijkheid en ons wereldmodel creëren.

Zonder wereldmodel zouden we niet kunnen functioneren. We zouden dan ieder moment opnieuw moeten leren hoe de wereld in elkaar zit en welke wetmatigheid er geldt. Iedere keer moeten we dan opnieuw ‘leren’ dat we ons aan vuur kunnen branden en we voor een rood verkeerslicht moeten stoppen.

Overtuigingen zijn diep geworteld in de waarden van mensen, zijn zeer bepalend en sturen het gedrag.

Omdat we onze overtuigingen voor ‘waar’ houden gebruiken we deze als basis voor ons dagelijks handelen. Overtuigingen kunnen ons de kracht geven om bepaalde dingen te doen, maar kunnen ons ook beperkingen opleggen en ons zelfs verlammen in ons doen en laten.

Positieve overtuigingen geven ons vrijheid, scheppen ruimte, bieden keuzes en creëren mogelijkheden. Deze overtuigingen hebben een sturende en stimulerende werking. De beste manier om te ontdekken waartoe je echt in staat bent is ervanuit te gaan, te geloven dat je ertoe in staat bent.

Het placebo-effect is bijvoorbeeld op positieve overtuigingen gebaseerd. Dit houdt in dat iemand die een niet werkend medicijn krijgt toch beter wordt omdat hij ervan overtuigd is dat hij een echt medicijn heeft gekregen. Als we geloven dat het werkt, werkt het ook.

‘Ik ben goed zoals ik ben!’

Andere voorbeelden van positieve overtuigingen zijn:

  • Ik ben goed zoals ik ben,
  • Als iemand anders het kan, kan ik het ook,
  • Als ik het weet wat mijn doel is, kan ik het ook realiseren,
  • Ik ben vrij om te denken wat ik wil.

Als overtuigingen blokkerend werken dan zijn ze belemmerend. Belemmerende overtuigingen beperken ons in ons doen en laten. Een belemmerende overtuiging wordt vaak zichtbaar door het voelen of ervaren van negatieve energie. Een sterke belemmerende overtuiging kan ook lichamelijke uitingen hebben zoals een misselijkmakend gevoel, zweten, vaak naar het toilet moeten of zelfs een verlammende werking.

‘Ik kan het niet!’

Voorbeelden van belemmerende overtuigingen zijn:

  • Ik kan het niet,
  • Niemand vindt mij aardig,
  • Ik mag niet genieten,
  • Het gaat altijd fout.