Werkvorm: Geleide fantasie

Werkvorm: Geleide fantasie

Een praktisch hulpmiddel hierbij is de geleide fantasie, waarbij je jezelf de volgende vragen kunt stellen:

  • Stel je voor dat je over x jaar je gedroomde organisatie hebt met betrekking tot zelfsturing. Hoe ziet dat er dan uit?
  • Hoe werken we als (management) team samen?
  • Wat betekent deze visie voor alle medewerkers? Wat doen die? Wat niet? Wachten ze af? Wie neemt de initiatieven? 
  • Welke vormen van onderwijs of diensten leveren we? Hoe komen die tot stand? Wat betekent dat voor de leerlingen?
  • Etc.

Soms kunnen mensen dat heel beeldend vertellen. ‘Ik zie … voor me’.  Daar begint de trekkracht van een goede visie, want dit helpt anderen om zich er ook een voorstelling van te maken en het steeds concreter te krijgen.