Training en advies

Soms past de huidige organisatiestructuur niet meer bij de dienstverlening of kiest uw organisatie een andere koers. Dit heeft gevolgen voor de organisatiecultuur en de werkprocessen. Dit zijn complexe processen om vorm te geven.

Het kan dan helpend zijn om gebruik te maken van een kritische vriend die als procesbegeleider mee denkt en organiseert in uw eigen organisatie.

Room4it heeft jarenlang ervaring met het begeleiden van verschillende organisaties bij het veranderen van de organisatiestructuur en cultuur.

Deze organisaties ervaren het als prettig dat de procesbegeleider van room4it de organisatie van het begin tot het eind kan begeleiden. Waarbij de werknemers de procesbegeleider als een kritische vriend leren kennen binnen de organisatie. Vanuit relatie en vertrouwen word doormiddel van co creatie vorm gegeven aan gewenste verandering.

Room4it is een allround organisatie die training, advies en coaching verzorgd.