Zelfsturende teams, maar jij nog steeds zelf aan het stuur?

Laat mij jou en je collega's helpen effectiever, handiger en fijner samen te laten werken door middel van online modules en coaching.

Klagen jouw medewerkers erover dat samenwerken in de teams moeizaam verloopt? Willen ze wel, maar lukt het hen niet om samen te werken, laat staan samen te leren? Is de sfeer in de organisatie hierdoor negatief en beginnen leerlingen en ouders nu ook te klagen? Laat mij, Jolijn van ROOM4it,  je dan helpen.

Samen met de medewerkers analyseer ik per team wat de volgende stap is, zodat ze het in het vervolg zelf kunnen doen. Binnen zes maanden hebben de teams meer zicht op hoe zij beter kunnen functioneren en nemen ze daar ook echt stappen in. 

Wil je direct naar mijn programma's?

Daar zit je dan ...

Als eindverantwoordelijke voor je organisatie wordt van jou verwacht dat:

 • De kwaliteit van onderwijs omhoog gaat

 • Leerlingen met plezier in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen

 • De organisatie zo ingericht is dat alles vlekkeloos verloopt en dat je collega’s professioneel, zelfsturend en met plezier samenwerken

 • Zodat zij effectief aan kunnen sluiten met hun onderwijs bij wat leerlingen nodig hebben om tot volledige ontwikkeling te komen

Toch merk je dat het niet zo gesmeerd gaat als je zou willen.

 • Je collega’s hebben echt wel hun hart op de goede plek, willen hard werken voor hun leerlingen, maar verwachten dat jij ze vertelt wat de vergadering moet opleveren. Terwijl zij de professionals zijn en weten wat goed voor de leerlingen is.
 • Je wilt graag met ze in gesprek, maar het is moeilijk om hen de juiste kaders te geven, want ze blijken veel minder van beleid te weten dan jij dacht. Waardoor ze beslissingen over jaarplannen en koers uitstellen.
 • Ze leggen de verantwoordelijkheid voor beslissingen bij jou, terwijl jij wilt dat zij die nemen voor hun leerlingen. En als je hen dan zegt wat de bedoeling is, krijg je later te horen dat ze zich geen eigenaar voelen van wat er gebeurt.
 • Het team komt met een voorstel wat in andere teams besproken wordt, maar er is geen deadline en geen afspraak over wie nu de terugkoppeling doet. Ook hiervoor wordt naar jou gekeken, terwijl collega’s zelf bevoegd zijn met elkaar te beslissen. Voor jouw gevoel worden je collega’s nooit zelfstandig op deze manier.
 • Collega’s klagen dat het voordat jij er was, het veel beter was. Want toen hadden ze een teamleider die hen de juiste sturing gaf. Hierdoor voel je je teleurgesteld en onzeker worden. Jij wilt immers ook niets liever dan een goed functionerende school.
 • De vergaderingen zouden beter gestructureerd worden. Maar het team komt vooral toe aan praktische dingen, terwijl jij wilt dat ze over leerlingen en onderwijs praten met elkaar.
 • Collega’s raken overwerkt door de vele administratie, die ze niet aankunnen. Besluitvorming duurt te lang, doordat teveel lagen erover beslissen. Er wordt geklaagd dat op deze manier de hele school onderuit gaat.
 • De collega’s nemen onvoldoende eigen verantwoordelijkheid voor het oplossen van de leerlingenzorg en reageren te reactief, waardoor de ontwikkeling van de leerlingen op achterstand komt te staan. Terwijl jij leiderschap van hen wilt, zoals dat ze met elkaar proactief de jaaragenda indelen, helder communiceren en planmatig kunnen werken. 
 • De ‘waan van de dag’ is een veelgenoemde term aan de vergadertafel. Terwijl jij proactief een voorgestructureerde jaaragenda wilt zien. 
 • Collega’s denken in het belang van hun eigen leerjaar, waardoor andere leerjaren tijdens excursies met onderbemanning zitten, terwijl je met elkaar verantwoordelijk wilt zijn voor de hele school.

Wat er gebeurt als je geen actie onderneemt?

Wanneer deze situatie langer voortduurt, zul je de kwaliteit van onderwijs niet omhoog brengen en doe je geen recht aan wat leerlingen verdienen. De wendbaarheid en de innovatiekracht die zelfsturende teams beloven bereik je niet. Kortom jullie schieten je doel voorbij. Wat levert dat op? Negatieve resultaten, klagende ouders, collega’s en leerlingen. In je rol als teamleider zul je nog meer proberen te sturen en beheersen, wat leidt tot een vicieuze cirkel. Collega’s raken overwerkt, worden ziek en jijzelf waarschijnlijk ook.

Wat jij graag wilt, is dat jullie die school zijn waar waar leerlingen, ouders en docenten met plezier samenwerken. Jij gelooft dat zelfsturende teams sterk bijdragen aan het faciliteren van docenten. Daardoor komen ze dichter bij hun leerlingen te staan  en kunnen zo nog beter kunnen begeleiden.

Doordat collega’s nauw met elkaar samenwerken ontstaat er een hechte band en veiligheid, waardoor teams met elkaar complexere keuzes kunnen maken. De werkdruk gaat omlaag doordat ze collectief verantwoordelijk zijn voor het werk en teamtaken met elkaar dragen. De docenten ervaren hierdoor weer meer plezier in hun werk en voelen zich vitaler, waardoor het ziekteverzuim daalt.

Het contact met de leidinggevende en de zorgcoördinatoren verloopt soepel, omdat vanuit een gelijkwaardige relatie in vergaderingen meegedacht en ondersteund wordt. Er is regelmatig overleg met de procesbegeleiders van de zelfsturende teams en de organisatie. Daardoor kan de organisatie de teams goed faciliteren. 

Samen de beste ontwikkeling van iedere leerling realiseren.

Dat is mogelijk! Laat mij je helpen dit te realiseren? Gegarandeerd binnen 6 maanden zorg ik ervoor dat jij en jouw collega’s weten hoe dit mogelijk is. Ik help scholen naar het werken met zelfsturende teams, zodat de docenten zich collectief verantwoordelijk voelen voor de leerlingen en hun onderwijs. Hierdoor gaat de efficiëntie en het werkplezier omhoog.

Wil je met mij een gratis adviesgesprek plannen?

Room4it-11